Piatra Craiului, Iezer-Păpuşa, Făgăraş v roce 1999

12. února 2011 v 16:45 | Otto Hauck
Piatra Craiului, Iezer-Păpuşa, Făgăraş v roce 1999

 Tento text byl napsán v roce 2006. Tedy až sedm let po popisovaných událostech. Detailnější popis výpravy od rumunských Karpat se týká jen první části přechodu, tedy pohoří Piatra Craiului. Celý výlet trval tehdy 16 dní i s cestou tam a zpět. Popis celého výletu by tak byl příliš dlouhý i pro toho nejvytrvalejšího čtenáře. Proto se do hor Iezer-Papuša a Fagaraš podíváme jen prostřednicvím fotografií. Byla to jedna s fyzicky nejnáročnějších akcí, protože jsme  sebou vláčeli zásoby na 14 dní. Na celé trase nebylo možno zásoby doplnit. Jediná výjimka byla chata Bilea Lac, tam jsme koupili chléb a masovou konzervu. Tato trasa je asi nejdelším úsekem rumunských Karpat, kdy se nedostanete do civilizace. Rumunská pohoří se jinak většinou dají přejít za dva až pět dní, takže není nutné vláčet s sebou mnohadenní zásoby. Rovněž velkoobjemové batohy jsem přestal používat. Tenkrát v roce 1999 jsem s sebou měl 80litrový batoh, který sám vážil okolo tří kilo. Stačilo do nej vložit spacák a už byl těžký. Takové batohy dnes nepoužívám a i na náročnou výpravu do zimních rumunských Karpat mohu odjet s jen s batohem o obsahu 55 l a s maximální hmotností cca 18 kg. Tato výprava byla jedním velkým dobrodružstvím a do úžasných hor Fagaraše bych se rád jednou vrátil a prošel si některé severní doliny a boční hřebeny. To už je ale příběh pro příště, kdy si udělám týden volna a vyrazím do těchto nádherných hor.


Přechod hor na jehož počátku jsem klesal pod tíží 30 kilogramového batohu. Nikdy předtím jsem si nepomyslel, že do jednoho z nejvyšších a nejstrmějších rumunských pohoří se vydám s nejtěžší bagáží, s jakou jsem se kdy vypravil do Karpat.
Perfect morning view ot the Piatra Craiului Range.
Na snímku Iezer-Papuša (vlevo) a hřeben Piatra Craiului. Fotografie ze září roku 2009, pořízená z pohoří Leaota.
Evening view towards Piatra Craiului Range.
Večerní silueta pohoří Piatra Craiului ze září 2009, pořízená z hor Leaota.
Piatra Craiului Range at dusk seen from the crest of the Leaota mountains.
Silueta pohoří Piatra Craiului, pořízená těsně po západu slunce. Fotografie snímána ze stativu 20mm objektivem s nasazenými dvěma filtry přechodovými Cokin ND8. Snímek pořízen v horách Leaota v září 2009.

Myšlenka na přechod nejvyššího rumunského pohoří Făgăraşe v našich myslích hlodala již velmi dlouho a nedopřávala nám klidu. Naše putování jsme nechtěli omezit pouze na Făgăraş, ale trochu je zpestřit a prodloužit zacházkou přes další dvě pohoří. Jako první se nám do cesty měl postavit vápencový hřeben Piatra Craiului a hned za ním se zdvíhaly krystalické hory Iezer-Papuşa. Z jejich nejvyššího vrcholu Roşu vybíhal k severu dlouhý spojovací hřeben, který nás měl dovést do Bratilejského sedla ve východním Făgăraşi. Obě první pohoří se výškou blíží Făgăraşi a po sečtení všech dnů potřebných k přechodu jednotlivých pohoří jsme došli k počtu12 dní. K tomuto číslu jsme navíc přidali ještě dva dny jako časovou rezervu pro nepříznivé počasí a před námi se otevřela vyhlídka na 14denní pobyt v horách. Tyto dny jsme chtěli prožít v horách bez civilizace, a navíc jsme se chtěli vyhnout častým silným letním bouřím, které v těchto horách představují značné riziko. Ze skalnatého, jako nůž ostrého hřebene Piatra Craiului není před bouří úniku. Jako ideální termín nám proto připadala první polovina září, kdy bude riziko bouří minimální a podržíme si výhody stále dost dlouhého dne, který se později v září již začíná značně zkracovat. Naše trasa vzdušnou čarou měřila 100 kilometrů, což jsme odhadli na skutečnou délku téměř 150 kilometrů. Většina naší trasy povede ve výškách těsně pod a značně nad 2000 metrů. Protože jsme už měli nějaké zkušenosti z vyšších hor a ze zimních výprav do Tater, Fatry, letních a podzimních cest na Kavkaz a do Himálaje, věděli jsme, že předpokládané potíže můžeme překonat. Ty neočekávané pak prověří naši morálku a schopnosti.
Cesta do hor se začala noční jízdou z podhorského městečka Zărneşti (722 m n.m.) do divoké soutěsky Prăpăstiile Zărneştilor. Touto strmou a hlubokou vápencovou roklí odtékají krasové vody ze severovýchodních srázů pohoří Piatra Craiului. Cesta se vinula úzkou roklinou a nad námi se do výše stovek metrů klenuly úžasné vápencové srázy. Litoval jsem, že tudy neprojíždíme za denního světla, protože bych zde byl rád fotografoval. Cesta neustále stoupala až najednou automobil značky Dacia přestal poskakovat po kamenité cestě a zastavil. Byli jsme na konci soutěsky. Spolu se dvěma rumunskými studenty jsme vystoupili z auta do svěžího vzduchu noci. Stezka před námi mizela v černé tmě mezi strmými srázy. Nahodili jsme si na záda své asi 29kilogramové batohy naložené jídlem a palivem na 14 dnů a vydali jsme vzhůru do kopců. Výše svahy ztrácely na strmosti a v chladném nočním vzduchu se dobře stoupalo vzhůru. Karpatský les po večerním dešti voněl. Odevšad kanula voda. Dodnes si pamatuji ten lahodně čerstvý a vonný vzduch horských lesů, který jsem vdechoval té zářijové noci. Asi po hodině chůze jeden z Rumunů ohlásil slovy: "The Last Abrupt!" poslední strmé stoupání a my jsme se konečně ocitli na chatě Curmătura ve výši 1470 metrů. Zde jsme hrdla svlažili pivem a za pár babek i přespali a druhý den dopoledne jsme v krásném slunečném počasí začali stoupat do hor.
Kousek nad chatou jsme u posledního pramene nabrali 8 litrů vody do igelitového vaku, který jsem si dal do batohu. Jeho hmotnost vzrostla asi na 37 kilogramů. Zdejší vápencový hřeben dlouhý 15 kilometrů je zcela bezvodý a na cestu přes něj potřebujeme necelé dva dny. Dnes bychom měli dosáhnout bivakovací krabice na vrcholu Vf. Ascuţit ve výši 2136 m. Ze sedla Curmătura Pietrei Craiului (1620 m), které odděluje vrcholy Piatra Mica (1800 m) a Turnul (1923 m) stezka vystupuje o tři sta metrů.
Pohled ze sedla Curmatura, do údolí, kde je chata Plaiul Foi.

Nejstrmější úseky se překonávají za pomoci trvale instalovaných ocelových lan. Úžasná scenérie a krásné počasí nám pomáhala vyrovnat se s těžkou bagáží. Z tmavých kosodřevin a zakrslých smrčin svítili bělostné vápencové skály. Proti nám občas sestupovali jednotliví rumunští turisté. Byl zrovna víkend. Byli nalehko a pohybovali se snadno a rychle. Přemýšlel jsem, zda-li je naše strategie správná. Taky jsme se mohli ubytovat na chatě a hřeben projít nalehlo bez batohů. Tím bychom se ale vzdali možnosti podniknout velmi náročný, sportovně hodnotný přechod hor.
Cestou ze sedla Curmatura na první vrchol Turnu. Pro zvýraznění oblohy jsem použil oranžový filtr.

Hřebene jsme dosáhli na vrcholu Turnul ve výši 1923 m. Terén stoupal dále již mírněji, ale hřeben byl velmi zubatý a tak jsme se potáceli pod batohy nahoru a dolů. Les již zůstal za námi a tak jsme mohli obdivovat velkolepé výhledy do dolin na obou stranách hřebene. Přes vrcholy Padina Închisa (1955 m), sedlo Padina Închisa a Padina Popii(1970 m), nás hřeben vedl k jihozápadu, dále následovalo několik bezejmenných vrcholů a mírných klesání. Bivakovací krabice jsme dosáhli asi v 19 hodin. Nebyla v dobrém stavu a lůžka jsme museli trochu poopravit. Prudce se ochlazovalo a teplota brzy poklesla na - 2º C. Při západu slunce jsme obdivovali a fotografovali okolní krajinu.
Vysoký hřeben Piatra Craiului poskytuje krásné výhledy na západ i východ.

Daleko na východě slunce ještě ozařovalo nejvyšší části pohoří Bucegi, v protisvětle na západě se rýsovala hradba východního Făgăraşe a na jihozápadě se zdvíhal hřeben pohoří Iezer- Păpuşa.
Při vícedenním přechodu hor je možnost fotografovat při západu slunce, kdy jsou hory nejkrásnější

Ráno jsme se probudili natěšení na následující velmi dlouhý den. Slunce svítilo naplno, když jsme opustili noční útočiště a vydali se po zubatém hřebeni na jih. Po morfologické stránce je toto pohoří neuvěřitelně odvážně stavěno. Převládá zde vertikální členění vrstev, což vytváří pro tyto skalní partie typické kolmé spáry, komíny a žlaby.
V několika místech, kde se přece jen objevuje vrstvení horizontální, vznikly kolmé stěny 400-600 m vysoké. Západní strana se závratnými strmými svahy propadá do hloubky 600 m, jež dále pokračují strmými zalesněnými stráněmi a končí na dně údolí asi ve výšce 1000 m.
Obtížně schůdný terén na hřebeni Piatra Craiului.

Hřebenová stezka je velmi exponovaná, i když na východní stranu se hřeben svažuje poměrně mírně travnatými svahy, které přecházejí do klečových porostů a smrčin. Na této straně vede rovnoběžně s hlavním hřebenem ještě druhý hřbet vysoký asi 1500 m, který je z části pokrytý pastvinami. Do něj se zařezávají hluboká údolí, která se mnohde mění v divoké skalní soutěsky se stěnami stovky metrů vysokými. Celé pohoří Piatra Craiului zdálky připomíná jeden obrovský dračí hřbet. Jeho skály přitahují nejen horolezce a turisty, ale i kamzíky, kterých tu žije malá populace. Hráli s námi hru na schovávanou. Objevili se vždy na protějším vrcholku a když jsme se na něj začali drápat, zmizeli ve strmých srázech, aby se po chvíli vynořili na vrcholku, kde jsme stáli před chvílí. V poledne jsme došli na nejvyšší vrchol La Om (2239m). Pod ním je sedlo odkud na východ i západ sestupují turistické cesty. Obě vedou do údolí k vodě.
Stín Piatra Craiului promítnutý na východní úpatí.

My jsme prakticky byli již bez vody a do večera bylo daleko. Chtěli jsme ale dojít až do sedla Funduri (1889m) na jižním konce hřebene a sestoupit odtamtud do hlubokého údolí k vodě. V sedle pod vrcholem La Om se páslo stádo ovcí, hlídané smečkou psů. Ti se seběhli okolo nás, jen co jsme se k nim přiblížili. Prožili jsme několik minut úzkosti a napětí, kdy jsme se oháněli holemi na všechny strany. Pastýři leželi v trávě, pozorovali nás a ani se nenamáhali psy okřiknout, přimět je k poslušnosti.
Večer v Piatra Craiului.

Z vrcholu La Om se hřeben začal již snižovat a okolo západu slunce jsme se ocitli na sedle Funduri. Zde jsme se museli rozhodnout, jestli přenocujeme v sedle bez vody anebo raději sestoupím do údolí k vodě. Představa noci strávené bez kapky vody nebyla příliš lákavá a proto jsme se rozhodli k sestupu i za cenu, že půjdeme potmě. Nejhorší na tom bylo, že sestupovou trasu n západu jsme už minuli a museli jsme se proto vrátit zhruba 15 minut daleko. Tento úsek vedl do strmého svahu a našim unaveným tělům se do kopce moc nechtělo. Naštěstí pro nás bylo stále světlo a nejstrmější část sestupu jsme absolvovali bez použití svítilen. K lesní hranici jsme došli za šera a teprve tam jsme rozsvítili naše svítilny.
Během sestupu z hřebene Piatra Craiului po strmém zalesněném žebru, zarostlém hustými smrčinami, ve světelném kuželu čelové lampy zářily velké, na kmenech smrků upevněné turistické značky, rozmístěné jedna za druhou. Tento uměle vytvořený fosforeskující koridor nás tmavými nočními lesy dobře vedl. Dnešní zážitek by ještě před několika málo lety byl pouhou utopickou představou. Když jsme prozkoumali jednu ze značek blíže, zjistili jsme, že jsou to samolepky s nanesenou stříbrně a červeně zbarvenou, světlo odrážející vrstvou. Tento způsob provedení turistického značení na sestupu z hřebene Piatra Craiului je protikladem k prakticky neznatelnému či zcela chybějícímu značením v některých odlehlejších rumunských (karpatských) pohořích. Můj partner na tomto přechodu hor o dva roky později procházel (na jižním vedlejším hřebeni karpatského pohoří Retezat nad městem Uricani) cestou ze zcela chybějícím značením. Až po nějaké době zjistil, že chybějící namalované kříže, jsou nahrazeny kříži vysekanými sekyrou do smrků podél lesní cesty. Jinde se zase vyskytují úseky, kde je jasné kudy cesta vede a v takových místech často bývají turistické značky na smrcích namalovány po desítkách. Vypadá to, jako by tudy procházel opilý značkář, který pomaloval všechny stromy v širém okolí a potom odešel domů, protože mu došla barva. Chodník vás pak obvykle dovede na křižovatku cest, které se rozbíhají do třech různých směrů a kde samozřejmě chybí jakékoliv značení. To je představa turistického pekla.
Nyní jsme se nacházeli v turistickém ráji, ve světélkující koridoru vedoucím černými smrčinami, kde byly hlasy námi vyplašených kosů jediným znamením života (trasa ze sedla Şaua Funduri ke kříži Crucea Grănicerului).
Prahli jsme po vodě a když nás cesta vyvedla na lesní palouk, vrhli jsme se do úžlabí, abychom zjistili, že je bezvodé. Teprve na druhé louce jsme konečně nalezli v sousedství hájovny (Casa Vânătoare Piatra Craiului) roubenou studánku s chladnou čistou vodou. Po třech hodinách sestupu, které představovaly osmisetmetrové klesání, během kterého se nám roztřásla kolena, jsme ve 22 hodin 30 minut mohli konečně postavit stan, uvařit si čaj a večeři. Nyní již bylo jasné, že zároveň s vápencovým masivem Piatra Craiului, jsou patálie s nedostatkem vody za námi. Další putování povede přes hory budované krystalickými horninami, kde nebude o vodu nouze.
Pohled na hory Iezer-Papuša z našeho tábořiště pod Piatra Craiului. Snímek byl pořízený na čb. film, použil jsem oranžový filtr, pro zvýraznění oblohy.
Tento snímek vzniknul ráno před odchodem ze salaše v Papuši. Trekkingové hole opřené o stěnu salaše (ty více vzadu) mám dodnes.
V mlze v horách Iezer-Papuša
Široké sedlo mezi Papušou a Iezerem. Zdejší pláně připomínají tibetské plató.

Bucegi z vrcholu Iezeru. Snímek byl pořízený teleobjektivem (80-200 mm) s polarizačním filtrem. Fotoaparát byl položený na skále, která mi posloužila namísto stativu.
Když jsme byli těsně pod vrcholem Iezeru, viděl jsem možnost k zajímavému snímku hřebene Piatra Craiului. Použil jsem teleobjektiv (80-200 mm)a polarizační filtr. Stativ jsem s sebou neměl, proto jsem fotoaparát položil na kámen a exponoval pomocí drátěné spouště.
Iezer-Papuša při pohledu ze spojovacího hřebene, který se napojuje na Fagaraš v Bratilejském sedle.
Jezírko v Bratilejském sedle.
Balení tábora po první noci ve Fagaraši v sedle Fereastra Mare.
Nejvyšší vrchol Rumunska, Moldoveanul 2543 m. Fotografie je pořízena z nejvyššího bodu, v pozadí je severní vrchol zvaný Vistea Mare 2527m.
Na tuto výpravu jsem s sebou nesl dvě těla Pentax K-1000, dva zoomy, dva polarizační filtry a dva oranžové filtry. V jednom těle jsem měl založený barevný inverzní film a v druhém čb. film Ilford.Celé toto vybavení vážilo 3,5 kg. Dnes, díky digitální technologii stačí jedno tělo Pentax K-7.
Na tuto chatu, ležícím v nádherném horském kotli s jezerem jsem sešli na oběd a na pivo. Turistika ve Fagaraši sahá sto roků zpět a mnohé chaty jsou hodně staré. Chata je přístupná pouze pěšky. Zásoby se dopravují soumarem.
Hřebenová stezka Fagaraše neustále stopupá a klesá. S těžkými batohy to byla těžká práce. Dnes bych zvolil jinou taktiku a šel bych jen se zásobami na pět dní. Čím víc jídla s sebou nesete, tím je postup pomalejší a tím víc jídla potřebujete. Naštěstí batohy byly s každým dnem lehčí. Nesl jsem tehdy bytoh o objemu 80 l. Dnes bych tam šel s 50 l batohem, který váží skoro o polovinu méně.
Po celou dobu se oblačnost držela na severních svazích obrácených do Sedmihradska, zatímco svahy jižní obrácené do Valašska byly zalité sluncem.
Na tuto výpravu jsem s sebou nesl dvě těla Pentax K-1000, dva zoomy, dva polarizační filtry a dva oranžové filtry. V jednom těle jsem měl založený barevný inverzní film a v druhém čb. film Ilford.Celé toto vybavení vážilo 3,5 kg. Dnes, díky digitální technologii stačí jedno tělo Pentax K-7.
Blížíme se k jezeru Avrig. Tři noci ve Fagaraši jsme spali u jezer. Jejich břehy byly otevřeny k východu, takže jsme vždy měli ranní slunce.


Kamenná mohyla v západním Fagaraši. Náhorní planiny západního Fagaraše připomínají tibetské plató. Podobné obrázky jsem viděl v knihách švédského cestovatele Svena Hedina.
Kamenná mohyla v západním Fagaraši se podobá tibetským z cestopisů Svena Hedina.
Pohoří Capatini a Lotru ze západního Fagaraše. Tento výlet jsme ukončili v Turnu Rošu. V roce 2006 jsme odtam pokračovali do hor Lotru a Šurean. Bylo to pokračování výletu z roku 1999.
Turistické značení se Rumunsku se liší od našeho tvarem značek. Zde je k vidění pás, trojúhelník, kříž a terč. Barvy jsou žlutá, modrá a červená. Snímek pochází z pohoří Vladeasa.

Naše putování tehdy skončilo v Turnu Rošu, kam jsme došli zcela bez jídla. Tak to má být, vracet se z hor bez jídla. Během sestupu jsme nasbírali houby, dole ve vsi pak koupili slaninu a chléb. Houby jsme usmažili na slanině a jedli s chlebem. Byla to pro nás velká hostina. Poslední noc jsme strávili v čekárně vlakového nádraží v Turnu Rošu. Odtamtud jsme jeli vlakem do Sibiu a dále do Alba Iulia.
V roce 2006 jsme se vrátili do Talmaciu, což je ves nedaleko od Turnu Rošu abychom pokračovali dále na západ po hřebeni hor Lotru a Šurean. Tuto druhou etapu jsme zakončili v Gradistea de Munte.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ioan ioan | E-mail | Web | 13. února 2011 v 20:28 | Reagovat

the famous trip you were telling me about! :D With the really heavy backpacks - it seems incredible you made it on the ridge in Piatra Craiului. If the weather was bad, with such backpacks would be even dangerous.

its indeed a big problem with water in piatra craiului mountains, you have to carry it with you, or go all the way down to get some.

the views from Iezer reminded me of my trip a few days ago (i will put an album on picasa soon) - i climbed peak Papusa in a 3 day trip i took alone.

Also nice the photos from Fagaras - makes you realize how big and great they are. Although i think you carry to much things for your camera :D Sometimes just one lens and no filters or tripod its enough! Sometimes its not... (i just bought a polarize filter - i tested it in Papusa - works great in some conditions).

I now the feeling of having nothing left to eat and then have an ”ospat” with something good - bread and slanina sounds great! :)

In Sureanu mountains i havent been yet, but one day i will for sure.

I am happy for your trips and adventures in Romania, and i wish you many more in the future! :)

2 Otto hauck Otto hauck | E-mail | 13. února 2011 v 22:07 | Reagovat

I am glad that you managed to read my article, written in a foreign language;-)
You are right, I will never repeat that labour with such a heavy and big pack. In those times I thought I will be taking more trips on distant locations (such as Andes, or Himalayas), where carrying big pack is a necessity when you want to take long unsupported treks. That means no porters, no motors of any kind etc. So a little training in the mountains of Romania was a way to get prepared for those trips. Now those thought are long gone. I have found my own paradise in the Carpathian mountains and I learned a lot since then. You know best, our packs were almost equal in our Nemira trip;-)
Thanks to new digital technology I can limit my camera gear to a single body and a couple of lenses. Sometimes I carry a tripod on my pack, because long exposure has a great creative potential. But I have to thing well about it before it put it into my backpack. But because I am a photography nerd and a zealot I will haul my camera on each trip, whatever it costs.
Thanks for wishing me more trips to Romania;-)
I think I am well on the way to make your wish to come true.
And meanwhile Surean (Sebes) mountains are waiting impatiently for you camera and pen to create a real adventure story about them.;-)

3 Milan Milan | E-mail | 28. června 2014 v 23:37 | Reagovat

Krásný článek!
Chystáme se do Rumunska za 14 dní a moc se mi líbí tato trasa! Rád bych se poučil tvý doporučením a jel jen s lehčími batohy. Proto se chci zeptat, zda se dají koupit potraviny někde mezi Piatra Craiului a Iezer Papuša. Pravděpodobně pouze v horských chatách? Vím akorát o marketu u transfagarašské silnice, to je ale pěkně daleko od začátku trasy.

Děkuju moc a přeju další super zážitky!

4 OndcElibe OndcElibe | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 22:31 | Reagovat

viagra information
http://genericonlineviaqra.com/
herbal alternative viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">natural viagra</a> OK’

5 Rvdapelry Rvdapelry | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 4:30 | Reagovat

best price viagra http://genericonlineviaqra.com/ ok’

6 EcfvBoycle EcfvBoycle | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 4:59 | Reagovat

viagra 50mg http://viasergeneric.com/  OK’

7 Mhtquania Mhtquania | E-mail | Web | 2. února 2018 v 3:08 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
check cash advance <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance online</a>

8 Dxvstople Dxvstople | E-mail | Web | 4. února 2018 v 14:38 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">online payday loan</a>
cash advance america <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance online</a>

9 Vrctierly Vrctierly | E-mail | Web | 5. února 2018 v 22:34 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra without prescription</a>
buy real viagra
<a href=http://viasergeneric.com/>order viagra online</a>

10 Mvsdapelry Mvsdapelry | E-mail | Web | 6. února 2018 v 15:32 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra without prescription</a>
viagra soft gel tabs
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra generic</a>

11 Mndquania Mndquania | E-mail | Web | 21. února 2018 v 13:32 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
what is a payday loan <a href="https://loanonline.us.org/">online payday loan</a>

12 DvsOPTOM DvsOPTOM | E-mail | Web | 28. února 2018 v 12:02 | Reagovat

viagra sample
<a href=http://cheaperectilepills.com/>cialis online</a>
viagra pharmacy online
<a href="http://cheaperectilepills.com/">generic viagra</a> OK’

13 Dvsblona Dvsblona | E-mail | Web | 1. března 2018 v 1:16 | Reagovat

female libido viagra http://otcerectilepills.com/  OK’
canadian pharmacy online viagra <a href=http://otcerectilepills.com/>viagra</a>

14 Fntapelry Fntapelry | E-mail | Web | 6. března 2018 v 21:41 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">generic viagra</a>
viagra costs
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra</a> OK’

15 FnaSpili FnaSpili | E-mail | Web | 7. března 2018 v 20:29 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">cheap viagra</a>
sublingual viagra
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra online</a>  OK’

16 GbrSpili GbrSpili | E-mail | Web | 10. března 2018 v 21:13 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">cheap viagra</a>
order viagra online
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>buy viagra</a>  OK’

17 SxhOPTOM SxhOPTOM | E-mail | Web | 4. dubna 2018 v 6:03 | Reagovat

The danger of infection increases when ticks are allowed to feed for prolonged periods and become engorged. online generic viagra <a href="http://viagraformenvfa.com/">sex pills for men viagra</a> low price viagra <a href=http://viagraformenvfa.com/>buy viagra for men</a>  It has been well established that better iron absorption occurs from both plant and animal sources when vitamin C is taken at the same time, whether from foods or as a supplement. OK’

18 bgcnerie bgcnerie | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 9:52 | Reagovat

prescription viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">viagra and alcohol</a> buy viagra without prescription <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>order viagra</a> OK’

19 fdwEreds fdwEreds | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 13:04 | Reagovat

buying viagra in canada <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online</a> viagra 50 mg <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra</a>

20 btdEreds btdEreds | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 4:10 | Reagovat

cheapest brand viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra</a> pfizer viagra online generic viagra

21 bsfnerie bsfnerie | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 17:31 | Reagovat

buy viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">natural viagra alternatives</a> buy viagra uk <a href=http://fviagrajjj.com/#>cheap generic viagra</a>

22 ehrquania ehrquania | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 16:55 | Reagovat

business loans bad credit <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loan</a> payday cash loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loan</a>

23 bsfOPTOM bsfOPTOM | E-mail | Web | 4. května 2018 v 10:12 | Reagovat

viagra pfizer online <a href="http://viagraazmhj.com/#">buy viagra</a> cheap viagra <a href=http://viagraazmhj.com/#>generic viagra</a>

24 bdcblona bdcblona | E-mail | Web | 8. května 2018 v 15:12 | Reagovat

viagra and alcohol <a href="http://usa77www.com/#">womens viagra</a> viagra cheap <a href=http://usa77www.com/#>uk viagra</a>

25 nubpyclE nubpyclE | E-mail | Web | 23. května 2018 v 2:00 | Reagovat

viagra uk <a href="https://bitcapblog.com/#">buy generic viagra</a> buy female viagra https://bitcapblog.com/# - generic viagra online

26 bsfDeemi bsfDeemi | E-mail | Web | 27. května 2018 v 5:40 | Reagovat

buy viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">generic viagra online</a> natural alternative to viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">cheap viagra</a>

27 bxvblona bxvblona | E-mail | Web | 5. června 2018 v 8:42 | Reagovat

tadalafil <a href="http://cialisoakdm.com/#">order cialis online</a> buy tadalafil <a href=http://cialisoakdm.com/#>cialis for sale</a>

28 vadDeemi vadDeemi | E-mail | Web | 6. června 2018 v 21:05 | Reagovat

purchase cialis <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis cost</a> tadalafil cialis <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis</a>

29 hfublona hfublona | E-mail | Web | 8. června 2018 v 9:37 | Reagovat

viagra <a href="http://sexviagen.com/#">buy cheap viagra</a> generic viagra 100mg <a href=http://sexviagen.com/#>viagra tablets for sale</a>

30 bynDeemi bynDeemi | E-mail | Web | 8. června 2018 v 15:07 | Reagovat

buy cheap generic viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">what happens if a girl takes viagra</a> cheap viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">order viagra</a>

31 xntDeemi xntDeemi | E-mail | Web | 10. června 2018 v 13:27 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="https://movietrailershd.org ">free viagra</a> 100mg viagra <a href="https://movietrailershd.org">what happens if a girl takes viagra</a>

32 ndgDeemi ndgDeemi | E-mail | Web | 10. června 2018 v 16:06 | Reagovat

buy viagra online no prescription <a href="http://bitcapblog.com ">generic viagra online</a> purchase viagra <a href="http://bitcapblog.com">buy cheap viagra</a>

33 bsdDeemi bsdDeemi | E-mail | Web | 12. června 2018 v 20:22 | Reagovat

viagra order <a href="http://emtpartsstore.com/">buying viagra online</a> viagra price <a href="http://emtpartsstore.com">buy viagra online</a>

34 bsdblona bsdblona | E-mail | Web | 13. června 2018 v 9:23 | Reagovat

same day cash loans bad credit <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">payday loans bad credit</a> get loan <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>best online payday loans</a>

35 jjjDeemi jjjDeemi | E-mail | Web | 14. června 2018 v 22:24 | Reagovat

average interest rate on a payday loan <a href="https://payday-loans.us.org">pay day loans</a> payday cash advance loan <a href="https://payday-loans.us.org">payday loan</a>

36 dfgDeemi dfgDeemi | E-mail | Web | 17. června 2018 v 16:26 | Reagovat

buy viagra <a href="http://viagranerrds.com/ ">buy viagra online</a> viagra in canada <a href="http://viagranerrds.com">online viagra</a>

37 bsfblona bsfblona | E-mail | Web | 30. června 2018 v 22:59 | Reagovat

tadalafil liquid <a href="http://gocialisgjb.com/">cialis no prescription</a> cialis tadalafil <a href=http://gocialisgjb.com/>cialis tadalafil</a>

38 mumpoevy mumpoevy | E-mail | Web | 5. července 2018 v 14:16 | Reagovat

liquid tadalafil <a href="http://besiktasboschservis.com/">tadalafil</a> cialis price <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis online</a>

39 nbsRunty nbsRunty | E-mail | Web | 15. července 2018 v 22:11 | Reagovat

viagra on line <a href="http://genericonlineviaqra.com/#online viagra"> online viagra</a> viagra online <a href=http://genericonlineviaqra.com/#online>online generic viagra</a>

40 nukSNIGE nukSNIGE | E-mail | Web | 16. července 2018 v 2:35 | Reagovat

buy cheap viagra <a href="http://loviagraosn.com/#generic viagra"> viagra generic</a> buy viagra online <a href="http://loviagraosn.com/#viagra">buy viagra</a>

41 gwrnoict gwrnoict | E-mail | Web | 17. července 2018 v 0:42 | Reagovat

cialis online no prescription <a href="http://cialisonlinekmds.com/">cialis canada</a> cialis sale <a href="http://cialisonlinekmds.com/">cialis price</a>

42 hhrSNIGE hhrSNIGE | E-mail | Web | 17. července 2018 v 4:33 | Reagovat

where to buy viagra <a href="http://buyviagrajayvc.com/">online viagra generic</a> brand viagra <a href="http://buyviagrajayvc.com/">viagra for sale</a>

43 khfnoict khfnoict | E-mail | Web | 19. července 2018 v 14:56 | Reagovat

alternative to viagra <a href="http://onlineviaqer.com/#">viagra online</a> viagra price <a href="http://onlineviaqer.com/#">viagra tablets</a>

44 kmuKerse kmuKerse | E-mail | Web | 24. července 2018 v 14:25 | Reagovat

buy cheap viagra online <a href="http://www.genpharmvrj.com/#">purchase viagra online</a> viagra uk <a href=http://www.genpharmvrj.com/#>viagra</a>

45 ujaRunty ujaRunty | E-mail | Web | 26. července 2018 v 20:09 | Reagovat

viagra prescription <a href="http://viagraocns.com/#">viagra online without prescription</a> viagra stories <a href=http://viagraocns.com/#>generic viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama